2020 yılı İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programları

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı 

İstinye Üniversitesi – İSTANBUL

Eğitim Tarihi: 15 Şubat – 8 Mart 2020

Eğitim Ücreti: 1.700TL

 

Detaylı bilgi ve başvuru: https://sem.istinye.edu.tr/egitim/is-hukuku-ve-sosyal-guvenlik-uzmanligi-sertifika-programi

“Sertifika” alabilmek için %80 devam koşulunu sağlamak ve kur sonunda gerçekleştirilecek olan sınavdan 70 ve üzeri almak gerekmektedir. Devamlılık şartını sağlayarak sınavdan başarı elde edemeyen katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.

Gelişen ekonomik hayat ile birlikte işletmelerin en önemli gereksinimleri iş ve sosyal güvenlik alanına hakim personel ihtiyacı olmuştur. İşletmelerin personele ihtiyaç duyduğu en önemli alanlar; iş hukuku, sosyal güvenlik, ücret ve tazminatların vergilendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği ve bordro gibi konuları içeren departmanlardır. Fakat bu alanda yetişmiş personel sayısı oldukça azdır. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı’nın hedefi iş dünyasına hem teorik hem de uygulamalı içeriği ile gerekli teknik bilgi ve alt yapıya sahip, donanımlı İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı yetiştirmektir.

Reklam